کمیته بین المللی المپیک 56 نفر از تعداد کشتی گیران شرکت کننده در المپیک 2020 کم کرد
2017/06/11-23:06
288
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر :

کمیته بین المللی المپیک 56 نفر از تعداد کشتی گیران شرکت کننده در المپیک 2020 کم کرد

این تصمیم در نشست اخیر هیأت اجرایی این کمیته اتخاذ شد

هیأت اجرایی کمیته بین المللی المپیک در جلسه ای که روز گذشته در شهر لوزان سوئیس برگزار کرد در مورد رشته های حاضر و تعداد سهمیه های آن ها در المپیک 2020 توکیو تصمیم گیری کرد که براساس آن 56 نفر از تعداد کشتی گیران شرکت کننده در این دوره از المپیک کم شد.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir و به نقل از فدراسیون کشتی، در این جلسه اعضا تصمیم گرفتند که در بعضی از رشته های ورزشی از تعداد ورزشکاران شرکت کننده کاسته و در برخی دیگر نیز به تعداد رشته های شرکت کننده اضافه شود. رشته کشتی نیز با 56 سهمیه کاهش نسبت به المپیک قبل در المپیک 2020 توکیو برگزار خواهد شد. بدین ترتیب در المپیک قبل کشتی در 18 وزن (6 وزن آزاد، 6 وزن فرنگی، 6 وزن زنان) حدود متوسط 19 ورزشکار را شرکت داده بود که این آمار در المپیک 2020 به هر وزن 16 ورزشکار خواهد رسید. آمار حضور کشتی گیران در المپیک 2016 برزیل به تفکیک وزن و رشته کشتی گیران به شرح زیر است: کشتی آزاد: 57 کیلوگرم: 20 نفر 65 کیلوگرم: 21 نفر 74 کیلوگرم: 20 نفر 86 کیلوگرم: 19 نفر 97 کیلوگرم: 19 نفر 125 کیلوگرم: 20 نفر جمع: 119 نفر کشتی فرنگی: 59 کیلوگرم: 19 نفر 66 کیلوگرم: 18 نفر 75 کیلوگرم: 20 نفر 85 کیلوگرم: 21 نفر 98 کیلوگرم: 19 نفر 130 کیلوگرم: 19 نفر جمع: 116 نفر کشتی زنان: 48 کیلوگرم: 18 نفر 53 کیلوگرم: 19 نفر 58 کیلوگرم: 20 نفر 63 کیلوگرم: 19 نفر 69 کیلوگرم: 18 نفر 75 کیلوگرم: 18 نفر جمع: 112 نفر جمع کل کشتی گیران شرکت کننده 347 نفر

کمیته بین المللی المپیک – کشتی المپیک 2020

اشتراک گذاری