پایگاه خبری اخبار کشتی ایران

پایگاه خبری،تحلیلی،علمی و آموزشی

www.AkhbareKoshtiIran.ir

IWN

Iran Wrestling News

نفرات برتر کشتی پهلوانی قهرمانی کشور مجوز حضور در یک رشته از انتخابی های تیم ملی را دارند
2017/05/28-11:05
12
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی

نفرات برتر کشتی پهلوانی قهرمانی کشور مجوز حضور در یک رشته از انتخابی های تیم ملی را دارند

رقابت های انتخابی 14 تا 16 تیر ماه در تهران برگزار خواهد شد

فدراسیون کشتی اعلام کرد که نفرات برتر رقابت های کشتی پهلوانی قهرمانی کشور مجوز شرکت فقط در یک رشته از انتخابی تیم های ملی کشتی را که 14 تا 16 تیر ماه در تهران برگزار می شود را خواهند داشت.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir بر اساس مصوبه شورای فنی تیم های ملی کشتی، کشتی گیران برتر مسابقات کشتی پهلوانی کشور (مشهد – 1395) دارای مجوز حضور در مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نیز هستند، اما صرفا مجوز حضور در یک رشته (آزاد، فرنگی، پهلوانی) را خواهند داشت.

مسابقات انتخابی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی و تیم ملی پهلوانی به صورت متمرکز برگزار خواهد شد.

انتخابی تیم های ملی 96 – کشتی آزاد- فرنگی – پهلوانی

اشتراک گذاری