اعضای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی انتخاب شدند
2017/10/06-20:10
368
پایگاه خبری اخبار کشتی ایران
عزیزاله اطاعتی
دسته بندی خبر :

اعضای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی انتخاب شدند

کمیل قاسمی عضو افتخاری این کمیسیون برگزیده شد

انتخابات کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی به عنوان نخستین فدراسیون، با مشارکت 73 درصدی کشتی گیران عضو تیم های ملی برگزار شد و نمایندگان رشته های مختلف برگزیده شدند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار کشتی ایران www.iwn.ir در این انتخابات که با نظارت نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، هیات کشتی استان های کشور، بارزس و مسئولین رسمی فدراسیون و به صورت پیامکی برگزار شد، حسن یزدانی، حسن رحیمی و مسعود اسماعیل پور برمبنای آرای ماخوذه (به ترتیب 43، 33و 16رای) به عنوان اعضای اصلی در رشته کشتی آزاد، برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی انتخاب شدند.

کمیل قاسمی به دلیل عضویت در کمیسیون ورزشکاران اتحادیه جهانی کشتی، بنا به مصوبه مورخ 11/07/96 سمینار هیات کشتی استان ها عضو اصلی کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی خواهد بود و نتایج این انتخابات برای مشارالیه قابل استناد نمی باشد. (کمیل قاسمی 44 رأی بدست آورد)

سعید عبدولی، محمد علی گرایی و قاسم رضایی، برمبنای آرای ماخوذه (به ترتیب 39، 36 و 34 رای) به عنوان اعضای اصلی در رشته کشتی فرنگی، برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی برگزیده شدند.

محمد نادری، جابر صادق زاده و حبیب اله ترابی، برمبنای آرای ماخوذه (به ترتیب 36، 35 و 23 رای) به عنوان اعضای اصلی، کشتی های سنتی تحت نظر فدراسیون کشتی برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی انتخاب شدند.

بانوان: یگانه غریب گشته و نگین احمدی پویا، برمبنای آرای ماخوذه ( به ترتیب 19 و 16 رای) به عنوان اعضای اصلی از  کشتی های بانوان برای عضویت در کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی برگزیده شدند.

اعضای علی البدل کمیسیون ورزشکاران فدراسیون کشتی عبارتند از : ( به ترتیب)

کشتی آزاد : —-
کشتی فرنگی: مهدی علیاری 
کشتی های سنتی: آرش کریمی امید حسن تبار
کشتی های سنتی بانوان:  میمنت قاسم آبادی مریم احمدی

انتخابات کمیسیون ورزشکاران کشتی , اخبار کشتی ایران

اشتراک گذاری